Identiteit

Roomburgh heeft van oorsprong een Rooms Katholieke signatuur en kiest er bewust voor om deze ook in de toekomst te behouden. De levensbeschouwelijke signatuur is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit. Roomburgh ziet een meerwaarde in het R.K. geloof als uitgangspunt voor het verlenen van zorg. Daarnaast staat zij borg voor respectvol omgaan met haar bewoners/cliënten met een andere levensbeschouwing dan die van de instelling.

Wat is katholieke identiteit?

Mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt, verdienen een bijzondere eerbied. Zieken, gehandicapten en ouderen moeten geholpen worden om een leven te leiden dat zo normaal mogelijk verloopt. Reeds in de vroege Kerk kwam een nieuw fenomeen op: het ziekenhuis. In de 2de en zeker 3de eeuw bracht men de zieken bijeen in speciale huizen waar ze verzorgd werden. We vergeten wel eens te snel dat het hele ziekenhuiswezen uit het christendom is voortgekomen. Roomburgh zet deze traditie op moderne wijze voort.

Er zal ruimte zijn om het geloof te beleven en daarin gesterkt te worden. Ondersteuning is mogelijk door gebed en zo nodig ook geestelijke steun van anderen, van een diaken of priester. De zorg en aandacht ‘kent geen aanzien des persoons’ en wordt dus geboden, zoals in de vroege Kerk, aan man en vrouw, arm en rijk, katholiek en niet-katholiek. De aandacht richt zich op de hele mens, naar lichaam, geest èn ziel en met diens (familie-) relaties.

Het leven is een geschenk van de Schepper en er zal dus eerbied zijn voor alle fasen van het menselijk leven. Dit vertaalt zich onder meer in het niet meewerken aan actieve levensbeëindiging (euthanasie). Maar daarentegen zal er wel alle zorg zijn voor een menswaardig sterven (palliatief). Er is ruimte voor het geloof: beleven, vieren, delen; ruimte voor God. Dit wordt ook gerealiseerd in een speciale ruimte, de kapel, die voor het gebed en de liturgie bestemd is. Het is geen ontmoetingsruimte, maar een plek van ontmoeting met de Heer, van troost en rust.

Tot een katholiek evenwicht hoort ook dat “kerk en kroeg” elkaar vinden, roomsche blijheid en roomsche vroomheid. Een katholieke identiteit uit zich dus ook in het nodige aanbod van ontspanning en gezelligheid.

Maar bovenal zal de katholieke identiteit zichtbaar worden in een bepaalde houding bij het handelen en werken. Moeder Teresa zei: “Het gaat er niet om hoe veel je doet, maar met hoeveel liefde je het doet. Voor God is dan niets te gering".