Veel mensen denken dat de overledenenzorg in ons land geheel in handen is van de uitvaartondernemer. Dit beeld is niet juist! Het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene” wordt voor een groot deel gedaan door medewerkers in de zorgsector, overledenenverzorgers en mortuariumbeheerders. Ook in Roomburgh wordt deze zorg verleend. U kunt al uw wensen bespreken met onze specialist overledenenzorg, mevrouw Donna Whitehouse.

Deze dienst is inclusief het opbaren op bed in de kamer of in de mortuariumruimte, verzorging en het kleden.

De uitvaartondernemer komt, in het geval Roomburgh de laatste zorg biedt, pas ten tonele op het moment dat de laatste zorg aan de overledene is gegeven.

Het geven van de laatste zorg is voor veel professionals een belangrijke en mooie daad bij een overlijden van de bewoner waar langere tijd voor gezorgd is.

Voor Roomburgh zijn de belangrijkste doelstellingen van overledenenzorg:

  • Op een respectvolle manier de overledene de laatste zorg te geven volgens de visie van de nabestaanden (overledene) en de mogelijkheden van Roomburgh.
  • Alles in het werk te stellen om de nabestaanden een voorspoedige start te geven van het rouwproces.

Voor meer informatie kunt u onze brochure aanvragen: info@roomburgh.nl.

Bert Buirma

Directeur Zorgcentrum Roomburgh