Keuzes in de laatste levensjaren

 De “kroegbazen” Joke Vos en Marijke Kleijn heten U op donderdag 12 april van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.

De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.

 

Het blijkt dat 7 van de 10 mensen heeft nagedacht over zijn/haar wensen in de laatste levensjaren. De helft van de naasten weten de wensen niet. Dit kan angst en stress geven.

In het Alzheimer Café op donderdag 12 april wordt Dorothea Touwen geïnterviewd over palliatieve zorg, warme zorg en keuzes omtrent de laatste levensjaren.

Zij is docent en onderzoeker bij de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het LUMC en lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Zij doet onderzoek naar de wensen van oudere mensen en de rol van familieleden en mantelzorgers als het gaat over zorg en medische behandeling.

Er is volop gelegenheid tot vragen stellen.

Deze avond wordt omlijst met muziek en zang door Annelies Verbecke.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café Leiden e.o.