De tweede zomereditie ligt voor u, wat is het jaar snel gegaan. Dit nummer is voor de maanden juli en augustus, want de redactie gaat ook even vakantie vieren. In september zijn we weer bij u terug. Als u in de zomervakantie iets moois of bijzonders gaat doen, maak er dan een mooie foto van en stuur die voor 15 augustus digitaal naar de redactie (hvandijk@roomburgh.nl), dan kunnen we in het septembernummer een mooie fotocollage plaatsen. In het midden van het blad treft u weer het activiteitenoverzicht aan, maar let u vooral ook op de mededelingenborden in de lift en bij het restaurant, want in de zomer kan er zomaar een extra activiteit georganiseerd worden. We hebben weer mooie verhalen voor u, Marco, onze huisschilder, stelt zich aan u voor en een prachtig artikel over ‘Ora et Labora’. Vergeet tot slot de prijspuzzel niet op de laatste pagina.

We wensen u veel leesplezier en een heel mooie zonnige zomer! Klik hier voor het magazine.