Als u dit blad leest is het nieuwe jaar begonnen, de redactie wenst u allen een voorspoedig en gezegend 2020! Op de voorkant ziet u de afbeelding van de Drie koningen die het Kindje Jezus komen aanbidden. Het feest van “De openbaring des Heren” (of Epifanie), zoals we deze gebeurtenis noemen wordt op 6 januari gevierd en dan wordt ook de huiszegen uitgedeeld in de kerk en ook in onze kapel. In dit Magazine hebben we weer mooie verhalen voor u verzameld, we blikken nog even terug op de decembermaand met Sinterklaas, Advent en Kerstmis. Mevrouw Meijers schrijft over de brand in de Petruskerk, mevrouw Cornelissens heeft een nieuwe initiatief genomen om eenzaamheid tegen te gaan en heel bijzonder, het interview met Rector Hofstede die op 1 januari 2020 precies 12,5 jaar bij ons in Roomburgh werkzaam en woonachtig is. We wensen u weer heel veel leesplezier.

Klik hier voor het maandblad