Het coronavirus houdt ons al weken bezig. Wij hebben alle ontwikkelingen in de gaten gehouden en volgen de adviezen van RIVM en van ACTIZ, onze brancheorganisatie.

Er zijn gezien de laatste ontwikkelingen steeds verder gaande maatregelen noodzakelijk om het Corona virus buiten de deur te houden.

Sinds 12 maart zijn er verder gaande maatregelen genomen, die in ieder geval tot 6 april 2020 van kracht blijven:

Roomburgh

Roomburgh is zo veel mogelijk ‘afgesloten’. Dit betekent:

  • Alle activiteiten waar externen bij betrokken zijn worden afgezegd. Denk hierbij aan feestjes, uitstapjes, bijeenkomsten
  • Multidisciplinair overleggen worden voorlopig uitgesteld
  • Bewoners ontvangen bezoek op hun eigen appartement en in niet in gezamenlijke ruimten
  • Restaurant is gesloten
  • Externe organisaties zijn zeer beperkt werkzaam binnen de woonzorglocaties
  • Vrijwilligers worden niet meer ingezet, activiteiten die zij verzorgen worden geannuleerd

Bezoek 

Een besmetting met het coronavirus, maar ook een verkoudheid of regulier griepvirus, vormt voor onze groep bewoners een groot risico. Stem uw bezoek daarom af met uw naasten. In specifieke situaties kunt u contact opnemen met de zorg.
Heeft u klachten en twijfelt u of die klachten wijzen op besmetting met het coronavirus? Neem dan geen risico en stel uw bezoek even uit. Raadpleeg ook de website van het RIVM waarop zeer veel vragen en antwoorden zijn opgenomen.

Thuiszorg

Voor onze thuiszorgcliënten geldt: de zorg gaat gewoon door. Onze medewerkers weten goed op welke ziekteverschijnselen ze bij zichzelf en bij u moeten letten en hoe ze eventueel moeten handelen.
Als het echter nodig wordt om medewerkers elders in te zetten of te vervangen, kan het mogelijk zijn dat we stapsgewijs de zorg moeten gaan beperken tot de hoogst noodzakelijke handelingen. We zullen u daar zo snel mogelijk over informeren.

Dagbesteding

Helaas valt de dagbesteding onder de categorie activiteiten waarbij derden zijn betrokken. De dagbesteding blijft daarom ook vooralsnog tot 6 april 2020 gesloten.

Tot slot

In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om uw medewerking.