Voor bewoners uit de wijk en de aanleunwoningen. Uitnodiging volgt.