Roomburgh beschikt over een kleine bibliotheek. De aangeboden lectuur wordt regelmatig vernieuwd. Aan het lenen van de boeken zijn soms kosten verbonden. Openingstijden: woensdag 10.30 tot 12.00 uur in de lounge bij de leestafel.