Waar kunt u terecht wanneer u een klacht heeft?

Het beste is natuurlijk om die klacht eerst te bespreken met de verantwoordelijken van Roomburgh, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen.

Het afhandelen van een klacht kan bijvoorbeeld lang duren of gebeurt op een onpersoonlijke manier. Wij willen dat in Roomburgh voorkomen en begrijpen dat mensen zich gehoord willen voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Mensen kunnen daarom gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.

Verschillende namen

De officiële naam van de klachtenfunctionaris kan verschillen. Hij of zij kan klachtenbemiddelaar, vertrouwenspersoon of medewerker klachtenopvang heten. Binnen Roomburgh is ervoor gekozen om de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris dezelfde te laten zijn.

Voor Roomburgh is onze klachtenfunctionaris en tevens vertrouwenspersoon Marjolein Kamer zij is bereikbaar op 06 4618 4615. U kunt uw naam en telefoonnummer inspreken. Zij neemt dan z.s.m. contact met u op.

Taken van de vertrouwenspersoon

U kunt hier terecht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Zij kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en Roomburgh bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen u en uw zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij u helpen met praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.

Onze kernpunten
  • Klachten worden altijd heel serieus genomen
  • Van klachten kunnen wij leren en verbeteren
  • Fouten zijn menselijk maar moeten wel worden gehoord
  • Geschonden vertrouwen kan worden hersteld
  • Vertrouwenspersoon is onafhankelijk
Vertrouwenspersoon Marjolein Kamer

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze vertrouwenspersoon of de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op.

Contact