Waar kunt u terecht wanneer u een klacht heeft?

Zorgcentrum Roomburgh heeft twee personen die vertrouwenspersoon zijn voor zowel zorgverleners als voor bewoners/cliënten van Roomburgh.  De vertrouwenspersonen zijn Harriet van Dijk en Annemiek Florisson. Beiden zijn afwezig in de maanden februari en maart. In die periode zal tijdelijk Mevrouw Miltenburg onze vertrouwenspersoon zijn.

De vertrouwenspersonen borgen de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.

Het doel van de vertrouwenspersonen is:

  • Cliëntveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de klant in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.
  • Zorgverlenersveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de zorgprofessional in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.
  • Bijdragen in de borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de gehele organisatie.

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen Roomburgh aan wie zorgverleners en cliënten vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; ongewenste omgangsvormen, persoonlijke problemen en/of vragen, problemen of onzekerheden die men niet altijd met de directie wil of kan delen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar kan ook waardevolle tips geven over hoe de zorgverlener/klant kan omgaan met de aangegeven problemen.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar tussen 8.30-17.30 uur.

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via

e-mail: vertrouwenspersoon@roomburgh.nl
Of telefonisch via 071 589 2200 of 06 1185 7724

 

Taken van de vertrouwenspersoon

U kunt hier terecht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Zij kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en Roomburgh bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen u en uw zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij u helpen met praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.

Voor de Wet Zorg en Dwang is een aparte vertrouwenspersoon

Onze kernpunten
  • Klachten worden altijd heel serieus genomen
  • Van klachten kunnen wij leren en verbeteren
  • Fouten zijn menselijk maar moeten wel worden gehoord
  • Geschonden vertrouwen kan worden hersteld
  • Vertrouwenspersoon is onafhankelijk

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze vertrouwenspersoon of de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op.

Contact