De bezoekregeling die werd aangekondigd in de vorige weekupdate is in gang gezet. Veel mensen hebben er gebruik van gemaakt. Het strikte protocol wordt voor lief genomen. Het plezier om elkaar weer te zien maakt veel goed.
De komende tijden zullen wij met elkaar kijken wat de beste manier is om stapje voor stapje steeds weer verder open te kunnen gaan.

Bert Buirma

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Veel leesplezier!