Zorg aan huis in Leiden en omgeving

Persoonsgerichte thuiszorg geleverd door zeer betrokken zorgmedewerkers uit een kleinschalig zorgteam. Het Wijkteam van Roomburgh staat voor u klaar.

Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw eigen huis met de zorg en ondersteuning die u hierbij nodig heeft? Dan is thuiszorg van Roomburgh een goede keuze.

Of uw zorgvraag nu licht of intensief, heel gewoon of juist complex, kortdurend of blijvend is. Roomburgh stelt alles in het werk om uw zelfstandigheid te behouden en te bevorderen door zorg aan huis te bieden. De wijkverpleegkundige gaat graag met u in gesprek om uw zorg zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen.

Roomburgh wil de vanzelfsprekende zorgaanbieder zijn voor de aangrenzende wijken Meerburg, Roomburg en het Waardeiland. Daarnaast biedt Roomburgh momenteel ook zorg in de andere wijken van het Roodenburghdistrict. Mocht u twijfelen of u aanmerking komt voor onze zorg vanwege uw woonadres, klik dan hier voor het actuele zorggebied van Roomburgh.

Thuiszorg

Heeft u hulp bij de persoonlijke verzorging nodig, zoals hulp bij het wassen en aankleden? Of heeft u hulp nodig bij de wondverzorging, begeleiding bij medicijngebruik en het leren omgaan met uw ziekte of aandoening? Dan staat er een kleinschalig team met professionele en betrokken verpleegkundigen en verzorgenden voor u klaar. Zij zorgen er samen voor dat er snel en deskundig kan worden ingespeeld op elke verandering in uw zorgvraag. Ons uitgangspunt is het bevorderen van uw zelfredzaamheid, zodat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Wilt u eens kennismaken en beoordelen of de thuiszorg van Roomburgh een meerwaarde voor u kan hebben? Maak dan een afspraak met één van onze Wijkverpleegkundigen via 071-589 22 00.

Kosten Verpleging en Verzorging

Wanneer u Verpleging of Verzorging aanvraagt, kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), zorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW) of zorg vanuit de wet Langdurige Zorg (WLZ).

Persoonsgebonden Budget

Voor cliënten met een Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn de tarieven Verpleging en Verzorging op aanvraag beschikbaar bij Roomburgh.

Zorgverzekeringswet

Verpleging en Verzorging via de Zorgverzekeringswet wordt betaald door de ziektekosten- verzekering en valt onder de basisverzekering. U bent hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wet Langdurige Zorg

De WLZ is van toepassing op cliënten die wegens een ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag verzorging of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de WLZ nodig heeft.

Huishoudelijke ondersteuning

Worden de huishoudelijke taken voor u en uw mantelzorgers soms te veel? Stofzuigen, dweilen, uw bed verschonen… lukt het u niet zo goed meer? Ook dan kunnen wij u ondersteuning bieden. Via de gemeente (wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Dit geldt overigens ook als u bij ons in een aanleunwoning woont.

Er komt dan iemand bij u langs van het sociaal wijkteam, en diegene bepaalt wat er voor u nodig is.

Dagbesteding

Als u behoefte heeft aan een gezellige, zinvolle dagbesteding, dan is dagbesteding ‘De Waterkant’ bij Roomburgh misschien iets voor u. Dagbesteding wordt geboden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt u een indicatie aanvragen. Voordat u dat doet, bent u van harte welkom om eerst een keer op proef te komen. Zo weet u zeker dat het bij u past. Klik hier voor meer informatie over dagbesteding ‘De Waterkant’.

Maaltijdvoorziening

Roomburgh beschikt over een eigen keuken waar men dagelijks verse, gezonde maaltijden bereid. U bent altijd van harte welkom in ons restaurant voor een (warme) maaltijd. Wilt u de maaltijd liever thuis ontvangen, dan kunnen wij deze op doordeweekse dagen bij u thuis bezorgen. Klik hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Case management

U heeft vragen over dementie of over een vermoeden van dementie voor u of uw naaste … Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben. Iemand die mee kijkt naar wat u nodig heeft, dit zorgvuldig met u bespreekt en dat voor u regelt.

Zorg voor uw naasten organiseren is een ingewikkelde klus. Hoe vind u de weg in het doolhof van organisaties en regelingen? En hoe weet u voor welke zorg u in aanmerking komt?

Onze  casemanager kan deze rol voor u vervullen. U komt eerder in aanmerking voor hulp dan je denkt. De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg of ondersteuning nodig is.

 

Wat doet de casemanager?
De casemanager is onafhankelijk en kan u zonder kosten of indicatie van dienst zijn als u vragen heeft of problemen ervaart die met dementie te maken hebben. De casemanager is het vaste aanspeekpunt voor u en uw mantelzorgers. Zij geeft informatie, advies, begeleiding en voorlichting aan u en uw familie, vriend of buur.

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen met u een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.