Kwaliteit

Kwaliteit blijkt onder andere uit de cliënttevredenheid en de kwaliteitskeurmerken.

Wij willen uit ons zelf graag kwaliteit leveren, maar met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is er ook veel wettelijk geregeld. Ook vragen wij natuurlijk onze bewoners en cliënten om hun mening.

Onderstaand de cijfers voor 2019

Clienttevredenheid

Wij omarmen van harte de doelen en kaders in de wet van Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is beschikbaar op de website van het Zorginstituut Nederland.

Er zijn veel certificaten en onderzoeken om ons aan te toetsen.

Jaarlijks publiceren wij ons kwaliteitsverslag. Op bijgaande link kunt u het kwaliteitsverslag lezen Kwaliteitsverslag 2019 definitief


Roomburgh is sinds 2008 HKZ gecertificeerd.

Voorjaar 2019 hebben we een onderzoek uit laten voeren voor wat betreft de cliënttevredenheid voor onze bewoners en cliënten.

Jaarlijks worden wij gecertificeerd voor de HACCP. Daaruit blijkt dat onze keuken en voedingsdienst voldoen aan de eisen die vanuit de HACCP worden gesteld.

Actiz medewerker monitor is voor ons een uitstekend instrument om de de tevredenheid van de medewerkers te meten, omdat het een MedewerkerMonitor is waar onze resultaten worden gelegd naast ervaringen uit het veld!


Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke Zorg ontwikkeld.

Verzorgings- en verpleeghuizen worden ook periodiek geinspecteerd door de Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd.

Zorgkaart Nederland

Met behulp van de ervaringen van bewoners/cliënten op ZorgkaartNederland.nl, krijgen wij inzicht in wat goed gaat in de zorg die wij leveren en waar wij extra aandacht aan moeten besteden. Het helpt ons om de zorg steeds beter af te stemmen op de wensen van onze bewoners/cliënten.

Meer weten?

Stuur ons een bericht.