Kwaliteit

Kwaliteit blijkt onder andere uit de cliënttevredenheid en de kwaliteitskeurmerken.

Cliënttevredenheid

Jaarlijks laten wij een onafhankelijk bureau een meting uitvoeren naar de tevredenheid van onze bewoners en cliënten die zorg ontvangen. Van onze services huishoudelijke ondersteuning en maaltijden meten wij om het jaar de tevredenheid.

Clienttevredenheid

ZorgkaartNederland

Bewoners of hun naasten kunnen ook een review schrijven op ZorgkaartNederland over de zorg die zij ontvangen of hebben ontvangen. Deze beoordelingen vindt u hier:

Kwaliteitsverslagen

Jaarlijks publiceren wij onze kwaliteitsverslagen waarin wij laten zien hoe wij het afgelopen jaar hebben gewerkt aan kwaliteit.

Kwaliteitsverslag 2022

Kwaliteitsverslag 2021

Kwaliteitsverslag 2020

Kwaliteitsverslag 2019

 

HKZ certificering

Roomburgh is HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat wij laten zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door bewoners/cliënten, medewerkers, familie en andere relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de cliënt/bewoner centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

Inspectierapport

Verzorgings- en verpleeghuizen worden periodiek geïnspecteerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het laatste bezoek van de inspectie was op 31 maart 2021. We hebben toen op alle normen groen gescoord. Het inspectierapport vindt u hier.

Certificaat Christelijke Zorg

Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Certificaat Christelijke Zorg ontwikkeld.

HACCP certificatie

Eens in de drie jaar worden wij extern geaudit op de HACCP. We hebben een HACCP keurmerk waaruit blijkt dat onze keuken en voedingsdienst voldoen aan de eisen die vanuit de HACCP worden gesteld.

Meer weten?

Stuur ons een bericht.