Binnen Roomburgh wonen alle bewoners zonder dementie op een afdeling voor somatische (lichamelijke) zorg. Wonen in Roomburgh betekent optimaal genieten van uw zelfstandigheid.

U kunt 24 uur per dag geholpen worden bij uw dagelijks leven, zodat u datgene kunt blijven doen wat voor u zo belangrijk is. Aan de hand van een met u samengesteld zorgplan beoordelen we, zo nodig in samenspraak met de familie, wat de beste zorg voor u is. Ook voor fysiotherapie, ergotherapie en psychologische hulp kunt u bij ons terecht. De appartementen zijn voorzien van alarmering en zodoende kan er in noodgevallen snel een zorgmedewerker aanwezig zijn om te assisteren.

Alle bewoners van de afdelingen somatiek beschikken over een eigen appartement, voorzien van een eigen badkamer en kitchenette. De badkamers zijn voorzien van een douche, toilet en wastafel. De kitchenette is voorzien van een gootsteen en een koelkast met klein vriesvakje op stahoogte. De meeste appartementen hebben een aparte slaapkamer. In het appartement bevindt zich een ruime hang/legkast. Het is toegestaan een eigen bed mee te nemen, mits deze op wieltjes staat.  De appartementen zijn levensloopbestending, dus het uitgangspunt is dat de bewoner ook bij achteruitgang bij ons kan blijven wonen.

Op de afdelingen voor somatische zorg zijn diverse typen appartementen. U kunt, indien gewenst, verschillende appartementen bekijken bij een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de zorgadviseur.

Wij zijn er om te helpen wanneer u ons nodig heeft.

  • Veilige leefomgeving
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatwerk rond elk individu
  • Belevingsgericht en veel comfort diensten in het gebouw
  • Huiselijk en sfeervol, met eigen privacy

Persoon voorop, technische zorg op de achtergrond

Medische en verpleegkundige problemen kunnen zo zeer op de voorgrond staan dat ze het zicht op de wezenlijke eigenschappen en mogelijkheden van de bewoner wegnemen. Persoonlijkheid, levensgeschiedenis, voorkeur, afkeur, interesses en mogelijkheden alsmede ook de fysieke conditie zijn de belangrijkste elementen waar de zorg voor bewoners op gericht wordt. Het gedrag dat hoort bij een persoonsgerelateerde aandoening wordt door zowel de medewerker als de naasten van de bewoner gerespecteerd.

Belevingsgerichte zorg betekent het op de individuele bewoner afgestemde gebruik van een belevingsgerichte benaderingswijze en communicatieve vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoelens, de behoeften en zowel de lichamelijke als de psychische beperkingen.

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg houdt in dat je jezelf probeert te verplaatsen in de ander: wat wil hij, wat voelt hij, hoe ervaart hij dingen. Deze zorg heeft tot doel dat de bewoner zoveel mogelijk ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van zijn/haar ziekte en de opname. Dit heeft weer tot doel dat hij zich daadwerkelijk geborgen (veilig) voelt en in staat is zijn gevoel van eigenwaarde te behouden. Dit is een continu proces bij ieder contact en op elk moment van de dag. Het vereist een voortdurend luisteren, afstemmen en meebewegen en vormt een waardevolle uitdaging voor elke begeleider in de zorg en dagbesteding.

De afdeling waar de bewoner verblijft, biedt binnen de mogelijkheden van Roomburgh, garanties ten aanzien van privacy, geborgenheid en veiligheid.

Wij zijn er om te helpen wanneer u ons nodig heeft.
  • Veilige leefomgeving
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatwerk rond elk individu
  • Belevingsgericht en veel comfort diensten in het gebouw
  • Huiselijk en sfeervol, met eigen privacy
Zorg Medicatie Leiden Roomburgh

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen te werken met u om een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.

Bel ons vandaag nog

Onze diensten bij een tijdelijk verblijf

Het is mogelijk om tijdelijk bij Roomburgh te verblijven. Dit kan onder andere van toepassing zijn wanneer u na een ziekenhuisopname een herstelperiode nodig hebt voor u naar huis kunt.

Ook is het soms mogelijk om in Roomburgh te verblijven wanneer uw mantelzorgers op vakantie gaan, of wanneer u zich, door ziekte, tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt redden. Er is altijd een medische indicatie nodig om in aanmerking te komen voor EersteLijns Verblijf. Om in aanmerking te komen is een tijdelijke zorgbehoefte die niet verantwoord thuis beantwoord kan worden noodzakelijk. Er moet altijd uitzicht zijn op terugkeer naar huis.

Voor eerstelijns verblijf hebben wij 4 eenpersoonskamers. Deze kamers hebben dezelfde faciliteiten als de andere kamers op de somatische afdelingen, ze zijn echter aanmerkelijk kleiner en ze hoeven niet door de bewoner zelf ingericht te worden. De bewoners van onze ‘logeerkamers’ kunnen van alle faciliteiten van Roomburgh gebruik maken, net als de bewoners die blijvend bij ons wonen.

Eerstelijns verblijf wordt geïndiceerd door de huisarts, maar deze moet zich hierbij aan strenge regels houden. Twijfelt u of u of uw naaste in aanmerking komt? Vraag het onze Zorgadviseur. Het is helaas niet mogelijk een kamer te reserveren. Beschikbaarheid kan dus niet worden gegarandeerd.

Download onze brochures

In onze brochures vindt u een compleet overzicht van de diensten die wij leveren.