Wonen met zorg

Naast permanent wonen is het ook mogelijk om tijdelijk in Roomburgh te wonen en gebruik te maken van alle voorzieningen.

Wonen in Roomburgh betekent optimaal genieten van uw zelfstandigheid.

Binnen Roomburgh wonen alle bewoners zonder dementie op een afdeling voor somatische (lichamelijke) zorg.

U kunt 24 uur per dag geholpen worden bij uw dagelijks leven, zodat u datgene kunt blijven doen wat voor u zo belangrijk is. Aan de hand van een met u samengesteld zorgplan beoordelen we, zo nodig in samenspraak met de familie, wat de beste zorg voor u is.

Om te kunnen wonen in een zorgcentrum is een indicatie noodzakelijk. De indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De medewerker van het CIZ bepaalt welk ZorgZwaartePakket (ZZP) voor u van toepassing is.

Alle bewoners van de afdelingen somatiek beschikken over een eigen appartement, voorzien van een eigen badkamer en kitchenette. De meeste appartementen hebben een aparte slaapkamer. Op de afdelingen voor somatische zorg zijn diverse typen appartementen. U kunt, indien gewenst, verschillende appartementen bekijken bij een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de zorgadviseur.

 

Wij zijn er om te helpen wanneer u ons nodig heeft.

  • Veilige leefomgeving
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatwerk rond elk individu
  • Belevingsgericht en veel comfort diensten in het gebouw
  • Huiselijk en sfeervol, met eigen privacy

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen met u een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.

Onze diensten bij een tijdelijk verblijf

Roomburgh heeft een beperkt aantal appartementen voor tijdelijke opname, het zogenaamde eerstelijnsverblijf (ELV).

Hier kan men bijvoorbeeld herstellen van een ziekenhuisopname, als thuis wonen nog niet direct lukt. U moet dan altijd een ELV-indicatie hebben, deze is maximaal 3 maanden geldig. De huisarts of medisch specialist kan u bij ons aanmelden.