Wonen met zorg

Naast permanent wonen is het ook mogelijk om tijdelijk in Roomburgh te wonen en gebruik te maken van alle voorzieningen.

Wonen in Roomburgh betekent een warme, huiselijke omgeving waarin bewoners zich geborgen en comfortabel voelen

De somatische afdeling wordt vormgegeven als een warme, huiselijke omgeving waarin bewoners zich geborgen en comfortabel voelen. We streven naar een cultuur van respect en empathie, waarbij de autonomie en eigenwaarde van elke bewoner worden gerespecteerd en gestimuleerd.

24 uur per dag zijn er mensen aanwezig om u te ondersteunen bij uw dagelijkse leven. Gastvrijheid en betekenisvolheid staan hierbij hoog in ons vaandel.

In samenspraak met u en zoveel mogelijk met uw naasten wordt er in een aantal gesprekken vastgesteld wat de beste zorg voor u is. Aan de hand van deze gesprekken wordt er een zorgplan opgesteld. Hierdoor kunnen wij als Roomburgh er dus voor zorgen dat de ondersteuning die u ontvangt op uw wensen en mogelijkheden zijn afgestemd

Alle bewoners van de afdelingen somatiek beschikken over een eigen appartement, voorzien van een eigen badkamer en kitchenette. Op de afdelingen somatiek zijn diverse typen appartementen. U kunt, indien gewenst, verschillende appartementen bekijken bij een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de zorgadviseur.

Om te kunnen wonen in ons zorgcentrum is een indicatie noodzakelijk, deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De medewerkers van het CIZ bepalen welk zorgzwaartepakket (ZZP) op uw situatie van toepassing is.

Lees onze volledige visie: Visie Somatiek november 2023

 

De kernpunten voor het wonen op de afdeling somatiek zijn:

  • Veilige, warme en huiselijke leefomgeving
  • Persoonlijke aandacht
  • Respect voor uw zelfstandigheid
  • Transparante communicatie en betrokkenheid van familie
  • Belevingsgericht en veel comfort diensten in het gebouw

Onze diensten bij een tijdelijk verblijf

Roomburgh beschikt  over enkele appartementen die beschikbaar zijn voor mensen die tijdelijk opgenomen dienen te worden in een zorgcentrum. Dit is als u om medische redenen tijdelijke zorg nodig heeft. Het zogenaamde eerstelijnsverblijf (ELV). U dient altijd een ELV-indicatie te hebben, via uw huisarts.

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen met u een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.