Stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh

RSIN/fiscaal nummer: 860 520 419

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
tel.: 071-5892200

IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80 ten name van de stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel :

  • het verlenen van materiële en immateriële steun aan het R.K. Zorgcentrum Roomburgh en zijn bewoners;
  • het zich inzetten voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt;
  • het ondersteunen van bewoners in het R.K. Zorgcentrum Roomburgh om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte,
  • het ondersteunen van alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de gemeenschap die R.K. Zorgcentrum Roomburgh graag wil zijn.
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting dient het algemeen belang.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
  • het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
  • het werven van middelen om de extra activiteiten te kunnen financieren;
  • het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

Beleidsplan 

Het zorgcentrum is in 2013 volledig gerenoveerd; er is in wezen sprake van een nieuw gebouw. Omdat het om een bestaand gebouw gaat zijn er grenzen aan de mogelijkheden qua invulling van de diverse ruimten.
In feite is er gebrek aan voldoende ruimten voor restaurant, activiteiten in het kader van de functie begeleiding, film-, muziek- en concertmiddagen/-avonden, kapel, etc.

Er is slechts één zaal. Er moeten teveel activiteiten plaatsvinden in te weinig ruimten. Daarom wil Stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh zich inspannen voor de bouw van een nieuwe kapel voor Roomburgh, buiten maar aansluitend aan het zorgcentrum, zodat de huidige inpandige kapel beschikbaar komt voor bovengenoemde activiteiten.

Voorts wil Stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh, bij gebrek aan financiële middelen binnen Roomburgh, voor de cliënten van Roomburgh het ontspannings- en activiteiten- programma (deels) invullen en organiseren.

Bestuur

Het bestuur was per ultimo 2019 als volgt samengesteld:

Bert Buirma – voorzitter
Judith Rippe-Stuurman – penningmeester
Monique Boons-Prinsen – secretaris

De bestuursfuncties zijn alle onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Activiteiten 

In het kader van de Corona uitbraak heeft de stichting geld verzameld voor een scherm op het terras, zodat tijdens de lockdown de bezoekers toch hun familie kon ontmoeten,

Activiteiten kunnen worden ondersteund. Er ligt een aanvraag voor een hometrainer met beeldscherm.

De stichting beheert de personeelspot die wordt opgebouwd door schenkingen van familie die een financiële bijdrage wil geven als dankbaarheid voor de goede zorgen. De besteding van dit geld wordt bepaald door de OR die een keer per jaar een mooie bestemming bedenkt voor alle personeelsleden.

Jaarrekening

De Stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh heeft een ANBI status. Hiermee zijn in de meeste gevallen uw giften aftrekbaar voor de belastingen.

exploitatierekening 2020 Vrienden van Roomburgh

exploitatierekening 2021 Vrienden van Roomburgh

Exploitatierekening 2022 St. Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh

Meer weten?

Stuur ons een bericht