RSIN/fiscaal nummer: 860 520 419

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
tel.: 071-5892200

IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel :

 • het verlenen van materiële en immateriële steun aan het RK Zorgcentrum Roomburgh en zijn bewoners;
 • het zich inzetten voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt;
 • het ondersteunen van bewoners in het RK Zorgcentrum Roomburgh om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte,
 • het ondersteunen van alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de gemeenschap die RK Zorgcentrum Roomburgh graag wil zijn.
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
 • het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
 • het werven van middelen om de extra activiteiten te kunnen financieren;
 • het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

Beleidsplan 2018-2020

Het zorgcentrum is in 2013 volledig gerenoveerd; er is in wezen sprake van een nieuw gebouw. Omdat het om een bestaand gebouw gaat zijn er grenzen aan de mogelijkheden qua invulling van de diverse ruimten.
In feite is er gebrek aan voldoende ruimten voor restaurant, activiteiten in het kader van de functie begeleiding, film-, muziek- en concertmiddagen/-avonden, kapel, etc.

Er is slechts één zaal. Er moeten teveel activiteiten plaatsvinden in te weinig ruimten. Daarom wil Stichting vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh zich inspannen voor de bouw van een nieuwe kapel voor Roomburgh, buiten maar aansluitend aan het zorgcentrum, zodat de huidige inpandige kapel beschikbaar komt voor bovengenoemde activiteiten.

Voorts wil Stichting vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh, bij gebrek aan financiële middelen binnen Roomburgh, voor de cliënten van Roomburgh het ontspannings- en activiteiten- programma (deels) invullen en organiseren.

Bestuur en directie

Het bestuur was per ultimo 2019 als volgt samengesteld:

Bert Buirma – voorzitter
Judith Rippe – Stuurman – penningmeester
Monique Boons – Prinsen – secretaris

De bestuursfuncties zijn alle onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Activiteiten 2018 – 2020

In verband met de verbouwingen in 2012 waarbij de bewoners waren verspreid over drie locaties, zijn er destijds drie busjes aangeschaft waarmee een complete lijndienst is opgezet tussen de drie locaties. Uitgerekend was dat er daarvoor 15 chauffeurs nodig waren, hetgeen wel lastig zou worden om dezen ook daadwerkelijk te vinden. Niets bleek minder waar: er meldden zich 50 vrijwilligers aan, waarvan er uiteindelijk 35 over bleven!

In 2017 waren de busjes aan vervanging toe. Roomburgh heeft dankzij een gift wederom weer 3 busjes kunnen aanschaffen, zodat de vele activiteiten waarvoor vervoer nodig is, gewoon kunnen worden voortgezet.

Hierbij kan worden gedacht aan

 • de dagelijkse maaltijden die door de chauffeurs naar de juiste locaties worden gebracht.
 • vervoer van bezoekers aan het restaurant van Roomburgh;
 • deelnemers vanuit de wijk aan activiteiten.
 • bewoners die naar het ziekenhuis moeten kunnen gebruik maken van de bussen.

En tenslotte worden de bussen intensief gebruikt voor “Reisbureau Roomburgh”, gerund door vrijwilligers, die allerlei uitstapjes organiseren, waartoe het Zorgcentrum zelf geen kans ziet.

Zo zijn er vele tochten gemaakt naar Artis en Blijdorp, naar de bollen, een rozentuin, SeaLife in Scheveningen, naar het strand, waar mensen met de strandrups over het zand en door de zee zijn gereden, etc.

 

Jaarrekening

De  Stichting vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh heeft een ANBI status. Hiermee zijn in de meeste gevallen uw giften aftrekbaar voor de belastingen.

Meer weten?  Stuur ons dan een bericht.