Identiteit

Roomburgh heeft van oorsprong een rooms katholieke signatuur en kiest er voor om deze te behouden.

Zorgcentrum Roomburgh biedt zorg aan ouderen zonder onderscheid te maken in geloofsovertuiging, afkomst, man of vrouw, rijk of arm, zoals de vroege Kerk dat al eeuwen deed. De katholieke identiteit is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Mattheus 25: “Al wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, heb je aan Mij gedaan.” De 7 werken van Barmhartigheid, zoals die later bekend werden binnen de Kerk, is wat wij dagelijks binnen Roomburgh uitoefenen in de directe zorg voor onze bewoners en cliënten. In de kernwaarden is beschreven welke houding daarbij kan worden verwacht.

Roomburgh ziet een meerwaarde in het rooms-katholieke geloof als uitgangspunt voor het verlenen van zorg. Daarnaast staat zij borg voor respectvol omgaan met haar bewoners en cliënten met een andere levensbeschouwing. We bieden ruimte om het (katholieke) geloof te beleven, te vieren, te delen en daarin gesterkt te worden.

Het leven als geschenk

Het leven is een geschenk van de Schepper en er zal dus eerbied zijn voor alle fasen van het menselijk leven. Dit vertaalt zich onder meer in het niet meewerken aan actieve levensbeëindiging (euthanasie). Maar daarentegen zal er wel alle zorg zijn voor een menswaardig sterven (palliatief). Dit betekent nabije zorg, goede pijnbestrijding en (geestelijke) begeleiding.

Dagelijkse Heilige Mis

Er is dagelijks een Heilige Mis in onze kapel, die voor het gebed en de liturgie bestemd is. Er is een priester, de rector, verbonden aan Roomburgh die ook zorgdraagt voor de overige sacramenten, zoals de Ziekenzalving en het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht).

Naast de Heilige Missen zijn er gespreksgroepen, lezingen, films, en gebedsgroepen.

Onze kernpunten

Zorgzaam

Vanuit het besef dat we zelf ook mens zijn, met goede en minder goede kanten, willen we openstaan voor de ander en deze aanvaarden zoals hij/zij is.

Betrokken

In het besef dat we elkaar nodig hebben, willen we ons verbinden aan elkaar. We vullen elkaar aan en leren van elkaar. We doen het samen!

Betekenisvol

Ieder mens is uniek en schrijft zijn eigen levensverhaal. Wij willen ondersteunen in het behoud van waardigheid en in het van betekenis zijn.

Gastvrij

Gastvrijheid is ruimte bieden aan de ander om te kunnen zijn wie hij of zij is en met verschillen leren leven! Dat begint met een houding van dienstbaarheid en openheid.

Kapel Roomburgh Leiden

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze identiteit? Neem dan contact met ons op.