Identiteit

Roomburgh heeft van oorsprong een rooms katholieke signatuur en kiest er bewust voor om deze ook in de toekomst te behouden.

De katholieke identiteit is zichtbaar in een bepaalde houding bij het handelen en werken. Moeder Teresa is hierbij een wereldbekend voorbeeld. 

De levensbeschouwelijke signatuur is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit. Roomburgh ziet een meerwaarde in het geloof als uitgangspunt voor het verlenen van zorg. Daarnaast staat zij borg voor respectvol omgaan met haar bewoners/cliënten met een andere levensbeschouwing dan die van de instelling.

Er zal ruimte zijn om het geloof te beleven en daarin gesterkt te worden. Ondersteuning is mogelijk door gebed en zo nodig ook geestelijke steun van anderen, van een diaken of priester. De zorg en aandacht wordt dus geboden aan iedereen, zoals in de parabel van de barmhartige sameritaan. Sinds de vroege Kerk wordt geboden, aan man en vrouw, arm en rijk, katholiek en niet-katholiek.

Het leven als geschenk

Het leven is een geschenk van de Schepper en er zal dus eerbied zijn voor alle fasen van het menselijk leven. Dit vertaalt zich onder meer in het niet meewerken aan actieve levensbeëindiging (euthanasie). Maar daarentegen zal er wel alle zorg zijn voor een menswaardig sterven (palliatief). 

Dagelijkse eucharistie

Er is dagelijks een Eucharistieviering in onze kapel, die voor het gebed en de liturgie bestemd is. Er is een priester, de rector, verbonden aan Roomburgh die ook zorgdraagt voor de overige sacramenten, zoals de Ziekezalving en het sacrament van boete en verzoening.

Naast de Eucharistievieringen zijn er gespreksgroepen, lezingen, films, en gebedsgroepen.

Onze kernpunten

 • Gastvrijheid
  Gastvrijheid is ruimte bieden aan de ander om in vrijheid te zijn wie hij of zij werkelijk is én verschillen onder ogen durven zien. Met verschillen leren leven!
 • Menselijkheid
  Een ontmoeting tussen mensen is pas een echte ontmoeting als zij elkaar ook daadwerkelijk gezien hebben. Zo’n ontmoeting hoeft niet met veel woorden te gebeuren, of in een lang contactmoment. Maar wel in echte aandacht voor elkaar.
 • Waardigheid
  Waardigheid heeft alles te maken met de manier waarop wij elkaar behandelen en omgaan met lijden en tegenslag. Het vraagt aandacht te hebben voor de gehele mens, niet alleen de mens in de fase waarin hij/zij zich nu bevindt.

  Paus Franciscus: “Vooral betekent het (waardigheid) menselijke wezens te beschouwen, niet als absolute waarden, maar als wezens in een relatie. Naar mijn mening is één van de meest voorkomende ziektes in Europa tegenwoordig de eenzaamheid die typerend is voor degenen die geen band met anderen hebben”.

 • Vreugde
  Vreugde ontstaat als er een mate van tevredenheid is of een aanvaarding van de omstandigheden zoals die nu is, ook al zou die beter kunnen. Vreugde zit vooral in het bemind zijn, aanvaard zijn en vergeven worden. Maar vreugde is natuurlijk ook een aanbod aan ontspanning en gezelligheid.
 • Liefde
  Ieder mens heeft liefde nodig, ook degene die ons minder sympathiek voorkomt. In een gemeenschap is er een gemeenschappelijk doel of taak dat mensen met elkaar verbindt. Liefde geven kan heel eenvoudig, soms is een glimlach al voldoende. Voor christenen is Liefde onlosmakelijk met God verbonden, omdat de Bijbel leert: “God is Liefde!” Vanuit het ontvangen van Gods liefde, kunnen we anderen liefhebben
Kapel Roomburgh Leiden
Kapel Roomburgh Leiden

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze identiteit? Neem dan contact met ons op.