Samenwerking

De kunst is om eeieder te laten doen waar diegene goed in is, zodat het beste resultaat ontstaat voor onze bewoners.

Wij zoeken samenwerking met als resultaat een betere zorg.

Roomburgh is verhoudingsgewijs geen grote zorginstelling. Wij zijn daarom beter in staat de menselijk maat te houden.

Het nodigt ook meer uit de samenwerking te zoeken voor die taken die wij niet vanuit onze organisatie kunnen leveren. Zo ontstaat een netwerk waarin eenieder doet waarin diegene het beste is. Wij beschouwen dit als de beste strategie om optimale zorg te kunnen leveren aan onze bewoners en cliënten.

Voorbeelden van samenwerking

N
Samenwerking met het medisch centrum (in huis) voor huisarts, psycholoog, tandarts en fysiotherapeut;
N
Samenwerking met Topaz voor de behandelcomponent;
N
Samenwerking met Fietsmaatjes voor de duofiets;
N
Samenwerking met de parochie voor de spiritualiteit;

Meer weten?