Wij zoeken samenwerking met als resultaat een betere zorg

Roomburgh is verhoudingsgewijs geen grote zorginstelling. Wij zijn daarom beter in staat de menselijk maat te houden.

Het nodigt ook meer uit de samenwerking te zoeken voor die taken die wij niet vanuit onze organisatie kunnen leveren. Zo ontstaat een netwerk waarin ieder doet waarin hij het best is. Wij beschouwen dit als de beste strategie om de optimale zorg te kunnen leveren aan onze bewoners en cliënten.

Voorbeelden van samenwerking
  • Samenwerking met medisch centrum ( in huis) voor huisarts, psycholoog, tandarts en fysiotherapeut;
  • Samenwerking met Topaz voor de behandelcomponent;
  • Samenwerking met fietsmaatje voor de duofiets;
  • Samenwerking met de parochie voor de spiritualiteit;
  • Samenwerking met  Resto van Harte voor een wekelijkse maaltijd in ons restaurant.
samenwerking

Meer weten?

Stuur ons een bericht