Overzicht zorgaanbod

Roomburgh stelt alles in het werk om uw zelfstandigheid te behouden en te bevorderen!

Welkom bij zorgcentrum Roomburgh

Zorgzaam, betrokken en gastvrij!

Roomburgh staat bekend om de uitmuntende ligging (A-locatie) van het gebouw, om de wijze van samenwerking en om de rol die Roomburgh vervult in de wijken en de regio waar Roomburgh actief is. Dit moet u niet alleen lezen op deze site, maar ervaren. Kom gewoon een keer gezellig langs voor een kennismaking in ons restaurant of maak een afspraak met een van onze zorgadviseurs.

Meer weten over ons zorgaanbod?

Neem even contact met ons op en wij informeren u graag verder.

Dementie

Kleinschalig wonen in Zorgcentrum Roomburgh

Zorg bij u thuis

Thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning

Wonen met zorg

Wonen met zorg in Zorgcentrum Roomburgh

Thuiszorg Leiden Roomburgh

Aanleunwoningen

Zelfstandig wonen zonder zorgen om zorg

Heb ik een indicatie nodig om mij in te schrijven voor een van de wachtlijsten?

Hierover kunnen wij kort zijn, bij inschrijving is dat (nog) niet nodig!

Heb ik een indicatie nodig om naar Roomburgh te verhuizen?
Als u in het zorgcentrum komt wonen, dan heeft u inderdaad een (WLZ) indicatie nodig. Ook voor een tijdelijk verblijf is een ELV-indicatie nodig.

Voor het wonen in de aanleunflats is geen indicatie nodig.

Wat moet ik zelf nog regelen als ik naar Roomburgh verhuis?
Onze zorgadviseur neemt dit allemaal met u door. De verhuizing moet u in principe zelf regelen. Ten aanzien van de zorg, en bijvoorbeeld de aansluiting op televisie (Ziggo), wordt vrijwel alles geregeld. De aansluiting op telefoon en/of internet moet u in principe zelf regelen. Roomburgh heeft voor alle bewoners een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Zijn er bezoekuren?

Nee, er zijn geen bezoekuren, maar wij wonen natuurlijk met meer mensen in huis. Wij houden daarom wel rekening met elkaar.

Buiten de openingstijden van de receptie kunt u buiten aanbellen  en wordt de deur door een van de zorgmedewerkers geopend.

Mag er in Roomburgh worden gerookt?
Er is een rookbeleid waarin roken in huis niet is toegestaan. Er zijn plaatsen buiten waar kan worden gerookt.
Kan ik mijn telefoonnummer meeverhuizen?
Ja, dat kunt u in principe zelf regelen. Wij geven de voorkeur aan Ziggo i.v.m. de combinatie met het collectieve televisieabonnement. Heeft u de voorkeur voor een andere aanbieder, dan verzoeken wij dit door te geven aan de technische dienst.

Hoe kan het geregeld worden? Nog even in het kort.

Warme maaltijd thuis (tussen de middag)
Dit kunt u rechtstreeks regelen met de wijkcoördinator van Roomburgh, u kunt hiervoor bellen of mailen naar de receptie. Uiteraard moet u wel in de buurt van Roomburgh wonen.

Huishoudelijke ondersteuning, Dagbesteding en Thuiszorg
Dit wordt gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam van de gemeente Leiden. U kunt het sociaal wijkteam van de gemeente Leiden bereiken via telefoonnummer 14071 (keuze 2) of via www.sociaalwijkteamleiden.nl

Aanleunwoning
U kunt telefonisch bij de receptie of via het contactformulier op deze site een rondleiding aanvragen. Inschrijving voor een aanleunwoning kan pas plaatsvinden nadat er een kennismakingsgesprek of rondleiding met een van onze medewerkers heeft plaatsgevonden. U heeft geen indicatie nodig.

Tijdelijk verblijf
Uw huisarts of medisch specialist vraagt de indicatie voor eerstelijnsverblijf aan, u kunt dit niet zelf regelen.

Opname in het zorgcentrum
U heeft hiervoor een WLZ-indicatie nodig (Wet Langdurige Zorg). Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Inschrijving kan pas plaatsvinden nadat er een kennismakingsgesprek of rondleiding heeft plaatsgevonden. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent vervolgens uw eigen bijdrage en verstuurt uiteindelijk ook de rekeningen.

Kijkt u ook eens op de site van de overheid: www.regelhulp.nl

Heeft u advies nodig?

Ons team staat dagelijks voor u klaar om u te adviseren. Bel om één van onze medewerk(st)ers te spreken.