Organisatie Roomburgh

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Zorgcentrum Roomburgh bestaat al sinds 1966. Stichting R.K Zorgcentrum is in 1993 opgericht.

Raad van bestuur

Bert Buirma | Directeur R.K. Zorgcentrum Roomburgh

Bert Buirma

Missie van Roomburgh

  

  • R.K. Zorgcentrum Roomburgh zet zich in voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt. Wij willen hen helpen om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte. Wij doen dat omdat zij een bijzondere eerbied verdienen. In alles willen wij zorgzaam, betrokken, liefdevol en gastvrij zijn!
  • De levensbeschouwelijke, Rooms Katholieke signatuur van ons huis is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit

Raad van Toezicht

De heer L. Aerden

De heer J.W.A. Bakermans

De heer P. Hilders

De heer B. Leliefeld (voorzitter)

De heer B. Martin

Mevrouw D. Sol

Mevrouw M. Witt