Zorgcentrum Roomburgh bestaat al sinds 1966. Stichting R.K Zorgcentrum is in 1993 opgericht.

Raad van Bestuur

Bert Buirma | Directeur R.K. Zorgcentrum Roomburgh

Bert Buirma

Raad van Toezicht

De heer L. Aerden

De heer J.W.A. Bakermans

De heer P. Hilders

De heer B. Leliefeld (voorzitter)

De heer Y. Mijhad

Mevrouw M. Witt

 

Missie van Roomburgh

  • R.K. Zorgcentrum Roomburgh zet zich in voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt. Wij willen hen helpen om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte. Wij doen dat omdat zij een bijzondere eerbied verdienen. In alles willen wij zorgzaam, betrokken, liefdevol en gastvrij zijn!
  • De levensbeschouwelijke, Rooms Katholieke signatuur van ons huis is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit

Klik hier voor jaarverslag 2019

Klik hier voor jaarverslag 2018

Heeft u nog vragen?

Ons team staat dagelijks voor u klaar om u te adviseren. Bel 071 589 2200 om een van onze medewerk(st)ers te spreken.