Zorgcentrum Roomburgh bestaat al sinds 1966. Stichting R.K Zorgcentrum is in 1993 opgericht.

Raad van Bestuur

Bert Buirma | Directeur R.K. Zorgcentrum Roomburgh

Bert Buirma

Raad van Toezicht

De heer J.W.A. Bakermans

De heer J.H Harmsen

Mevrouw I.C.M. Kleemans

De heer B. Leliefeld

De heer J.L.M. van der Lubbe (voorzitter)

De heer Y. Mijhad

Mevrouw L.H.A. van Oordt

Mevrouw P.A.M. Severijnen

Management team

Leidy van der Lans           Kwaliteitsmanager

Carin Lek                           HEAD

Annemiek Luinstra           Personeel

Coos Robbers                    Voedingsdienst

Hans Straaijer                     Facility management en ICT

Harriet van Dijk                  Directie secretariaat

Missie van Roomburgh

  • R.K. Zorgcentrum Roomburgh zet zich in voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt. Wij willen hen helpen om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte. Wij doen dat omdat zij een bijzondere eerbied verdienen. In alles willen wij zorgzaam, betrokken, liefdevol en gastvrij zijn!
  • De levensbeschouwelijke, Rooms Katholieke signatuur van ons huis is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit

Klik hier voor de jaarverslagen.

Heeft u nog vragen?

Ons team staat dagelijks voor u klaar om u te adviseren. Bel 071 589 2200 om een van onze medewerk(st)ers te spreken.