Over Roomburgh

Zorgcentrum Roomburgh zet zich in voor oudere mensen die vanwege hun gezondheid ondersteuning nodig hebben. Wij willen hen helpen om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte. Wij doen dat omdat zij een bijzondere eerbied verdienen. In alles willen wij zorgzaam, betrokken, liefdevol en gastvrij zijn! De levensbeschouwelijke, Rooms Katholieke signatuur van ons huis is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit.

De levensbeschouwelijke signatuur is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit. Roomburgh ziet een meerwaarde in het R.K. geloof als uitgangspunt voor het verlenen van zorg. Daarnaast staat zij borg voor respectvol omgaan met haar bewoners/cliënten met een andere levensbeschouwing dan die van de instelling.

Het leven is een geschenk van de Schepper en er zal dus eerbied zijn voor alle fasen van het menselijk leven. Dit vertaalt zich onder meer in het niet meewerken aan actieve levensbeëindiging (euthanasie). Maar daarentegen zal er wel alle zorg zijn voor een menswaardig sterven (palliatief). Er is ruimte voor het geloof: beleven, vieren, delen; ruimte voor God.

Onze identiteit

Roomburgh heeft van oorsprong een Rooms Katholieke signatuur en kiest er bewust voor om deze ook in de toekomst te behouden.

Impressie

Roomburgh heeft als zorgorganisatie een maatschappelijke opdracht. De maatschappij is in allerlei opzichten sterk aan het veranderen. Roomburgh heeft als organisatie de ambitie om de zorg voor de zwakkeren centraal te stellen. De komende jaren zullen wij als Roomburgh onze verantwoordelijkheid blijven nemen om daar waar nodig bij te dragen aan een betekenisvol leven voor mensen die dit werkelijk nodig hebben.

Bijdragen in een betekenisvol leven betekent een constant gericht zijn op behoeften van de bewoners van onze PG afdeling, de somatiek afdeling en de extramurale cliënten die zorg of huishouding nodig hebben. De betrokkenheid en mening van de familieleden en aanverwanten van onze bewoners en cliënten zijn hierin essentieel.

Wij hebben als Roomburgh een koers uitgezet hoe wij dit willen bereiken. Dit is geformuleerd in onze katholieke zorgvisie, dat onder meer in 4 kernwaarden tot uitdrukking komt.