Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon Wzd

Waar kunt u terecht wanneer u een klacht heeft?

Onze medewerkers doen iedere dag weer hun best om optimale zorg en welzijn te leveren. Toch kan het gebeuren dat een bewoner/cliënt of diens vertegenwoordiger niet tevreden is. Het is belangrijk dat het voor iemand met een klacht of een punt van aandacht eenvoudig is om dit te melden, want van klachten kunnen wij leren. Daarnaast willen wij het vertrouwen van een ontevreden cliënt herstellen. Deze klachtenregeling helpt daarbij door te beschrijven hoe wij zorgvuldig met klachten omgaan.

Taken van de klachtenfunctionaris

U kunt hier terecht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht heeft en er met de desbetreffende medewerker van de afdeling of teamleider er niet uit komt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en Roomburgh bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen u en uw zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan de klachtenfunctionaris u helpen met praktische tips, bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Onze kernpunten

 • Klachten worden altijd heel serieus genomen
 • Van klachten kunnen wij leren en verbeteren
 • Fouten zijn menselijk maar moeten wel worden gehoord
 • Geschonden vertrouwen kan worden hersteld
 • Klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Harriët van Dijk en Willeke Wieman zijn de klachtenfunctionarissen van Roomburgh. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@roomburgh.nl en via het algemene nummer van Roomburgh: 071 589 2200.

Harriët van Dijk en Willeke Wieman zijn binnen Roomburgh ook vertrouwenspersoon voor zowel zorgverleners als voor bewoners/cliënten. De vertrouwenspersonen borgen de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.

Het doel van de vertrouwenspersonen is:

 • Cliëntveiligheid: het borgen van de veiligheid voor de klant in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.
 • Zorgverlenersveiligheid: het borgen van de veiligheid voor de zorgprofessional in de zorg- en dienstverlening binnen Roomburgh.
 • Bijdragen: in de borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de gehele organisatie.

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen Roomburgh aan wie zorgverleners en cliënten vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; ongewenste omgangsvormen, persoonlijke problemen en/of vragen, problemen of onzekerheden die men niet altijd met de directie wil of kan delen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar kan ook waardevolle tips geven over hoe de zorgverlener/cliënt kan omgaan met de aangegeven problemen.

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via:

e-mail: vertrouwenspersoon@roomburgh.nl
telefoon071 589 2200

Roomburgh heeft ook een klokkenluidersregeling: Klokkenluidersregeling

Voor de Wet Zorg en Dwang is er een aparte vertrouwenspersoon

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • Luisteren naar uw verhaal
 • Helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen en zo nodig door geven
 • Geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
 • Ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
 • Desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Jessica Goedhart

06-40976989

j.goedhart@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris?

Neem dan contact met ons op.