Zorgvisie

Wij willen in alles zorgzaam, betrokken en gastvrij zijn.

Dit betekent dat wij goed luisteren en proberen te begrijpen wat echt het beste is voor onze bewoners en cliënten. Elk mens is uniek en heeft meerdere kanten zoals, psychische, sociale en religieuze kanten. Roomburgh probeert een evenwicht in al deze factoren te vinden.

De persoonlijkheid en de levensgeschiedenis geven samen een eigen karakter aan het functioneren van de bewoner/cliënt. In het zorgproces wordt hier rekening mee gehouden. Bij het afstemmen van de zorg wordt naast wat de bewoner/cliënt aangeeft nodig te hebben ook rekening gehouden met de omgeving van de bewoner/cliënt, de familie en mantelzorgers en met de persoon van de zorgverlener. Hier wordt veel zorg aan besteed en leidt tot constant leren, aanpassen en verbeteren.

Roomburgh is zich bewust van het belang van mantelzorgers en vrijwilligers. Wij zullen de mantelzorgers en vrijwilligers uiteraard ondersteunen bij hun taak.

De bewoner/cliënt staat centraal in het zorgverleningsproces. Het zorgverlenen gebeurt op een manier dat de bewoner/cliënt zich in allerlei opzichten zo prettig mogelijk voelt of zich beter gaat voelen. Ook wordt hiermee het herstellen van het welzijn bedoeld.

De hulp die door ons wordt verleend is helpend, begeleidend, ondersteunend, adviserend en stimulerend. Bewoners/cliënten krijgen een correcte, beleefde en attente bejegening.

Onze kernpunten

  • Wij zetten ons formaat optimaal in, zodat wij groot kunnen zijn in het bieden van kwaliteit en betrokkenheid (bij de behoefte) ten behoeve van onze bewoners en cliënten. Ook als die (zorg)behoefte specifiek en uniek is!
  • Wij willen de creativiteit in onze organisatie stimuleren.
  • Wij leveren zorg en andere ondersteuning zolang mogelijk bij de mensen thuis, maar als het niet langer gaat komen zij in Roomburgh wonen, waar wij bij hen te gast zijn!
  • Wij zorgen niet alleen voor de bewoners en de cliënten maar ook voor elkaar!
  • Wij willen graag een gemeenschap vormen met de bewoners, familieleden, cliënten, vrijwilligers, medewerkers en specialisten.
Ouderengymnastiek Leiden Roomburgh

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze zorgvisie? Neem dan contact met ons op.