Mantelzorgbeleid Roomburgh

Mantelzorger worden is geen keuze

Mantelzorger worden is geen keuze. Het is een rol die voor veel mensen als vanzelf ontstaat in reactie op de hulpvraag van een naaste. Vaak betreft het hier directe familieleden maar ook vrienden kunnen deze rol vervullen. Mantelzorg maakt het mogelijk dat mensen langer in staat zijn het eigen leven te leiden en zorg en ondersteuning te ontvangen die via een professionele weg niet of nauwelijks te verkrijgen is. De invulling die de mantelzorger geeft aan deze rol is veelal niet op basis van afspraken maar op basis van noodzaak. Mantelzorgers vormen een belangrijke, continue factor in het leven van cliënten en mantelzorg bieden geeft meestal voldoening, maar het brengt ook specifieke spanningsvelden met zich mee.

Wij nemen de mantelzorger heel serieus in het (zorg)proces van de bewoner/cliënt waar zij als ervaringsdeskundige onderdeel van uitmaken. Wij begrijpen ook goed dat voor een mantelzorger soms lastig is om bepaalde zorgtaken, die hij of zij lange tijd op zich heeft genomen, nu uit handen moet geven.

Binnen ons zorgbeleid wordt een goede relatie in de triade zorgmedewerker-cliënt-mantelzorger gezien als fundament voor liefdevolle zorg. Hoewel in de dagelijkse praktijk de verschillende betrokkenen in de triade behoefte hebben aan een goede (samenwerkings)relatie, blijkt de implementatie hiervan, met aandacht voor, en afstemming met alle betrokkenen en de daarbij komende rollen, verantwoordelijkheden en dilemma’s, vaak bijzonder lastig.

 

MantelzorgOndersteunen

De mantelzorger kan echter ook zelf cliënt zijn en overbelast zijn of dreigen te raken. Mantelzorgers hebben naast de rol verzorger een persoonlijke relatie met de cliënt. Om deze relatie te ondersteunen biedt Roomburgh de mantelzorgers de ruimte en mogelijkheid om hier invulling aan te geven. De mantelzorger kan echter door overbelasting ook zelf cliënt dreigen te worden. Roomburgh organisatie probeert de mantelzorger waar mogelijk te ondersteunen. De mantelzorger het moeilijk vinden om hulp te vragen. De professional is hier alert op, helpt en geeft informatie over de van ondersteuning.

Faciliteren

Bovenal is de mantelzorger persoonlijk betrokken bij de cliënt, hij/zij is kind, partner, zus/broer of kennis van de cliënt. Roomburgh geeft cliënt en mantelzorger de ruimte om zelf invulling te geven aan de relatie. Dit wil zeggen dat mantelzorger en cliënt vrij zijn om zelf bepaalde zorgtaken uit te (blijven) voeren. De mantelzorger wordt daarnaast betrokken bij het zorgproces doormiddel van Carenzorgt, een systeem dat inzage geeft in rapportage en zorgplannen van de cliënt. Dit alles in overeenstemming met de cliënt.

Afstemmen

Tot slot is de mantelzorger ervaringsdeskundige, doordat hij of zij veel weet van de cliënt. Hij kan de professionals daardoor helpen met zijn expertise. Gedurende het gehele zorgproces blijft de zorgprofessional voortdurend afstemming zoeken met de cliënt en mantelzorger en gebruik maken van diens expertise als ervaringsdeskundige.

Onze kernpunten

N

De mantelzorger en Roomburgh hebben elkaar nodig

N

Roomburgh begrijpt ook dat haar medewerkers mantelzorger kunnen zijn en houden daar rekening mee.

N

Als er geen mantelzorger is gaan wij op zoek naar vrijwilligers of eventuele betaalde mantelzorgers.

N

Wij organiseren ook graag activiteiten voor de bewoner en de mantelzorger, zoals het reisbureau, het wandelen, of een gezellig diner.

N

Er is geen situatie gelijk, wij zijn een kleine organisatie waarin veel maatwerk mogelijk is.

Meer weten?

Als u vragen heeft over hoe Roomburgh u kan bijstaan als Mantelzorger neem dan contact op met een van onze zorgadviseurs. (mantelzorg@roombvurgh.nl)