Het is bijna zover, met een week vertraging vanwege de vorst en de sneeuw:

Op donderdag 4 maart 2021 gaat de eerste paal van onze Sint Josephkapel de grond in. Overigens ook de laatste en alle andere palen, 15 in totaal. Er wordt niet geheid, maar, net zoals dat bij de nieuwbouw van de 40 woningen Buena Vista het geval was, wordt er geboord. Daarmee wordt niet alleen schade voorkomen aan het zorgcentrum en de woningen, maar wordt ook overlast voor de bewoners vermeden.

Rector Hofstede heeft met de kapelbezoekers jarenlang gebeden dat de nieuwe kapel er mocht komen en dankzij een aantal weldoeners is dat mogelijk geworden. Alle reden om dankbaar te zijn dat we nu op dit punt zijn aangeland.

De planning is dat als de bouwvak begint alles wind- en waterdicht is en dat daarna aan het interieur wordt gewerkt. Als alles goed gaat kan op zaterdag 25 september 2021 de kapel worden gewijd en in gebruik genomen.

Rector Hofstede zal de eerste paal zegenen, als officiële start van de bouw. Normaal gesproken zouden wij u daarna gaarne uitnodigen in de grote zaal van Roomburgh om het glas te heffen, maar door de coronapandemie is dat nu niet mogelijk. Maar mocht u dat voor u zelf thuis toch doen, dan hebben wij daar geen overwegende bezwaren tegen!

Er komen nog meer ijkpunten, zoals het hoogste punt, het plaatsen van het kruis en de wijding van de kapel. Laten we hopen dat er dan weer meer mogelijk is.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot jaar van Sint Jozef. Een beter jaar is niet denkbaar voor de bouw van een Sint Josephkapel!