De reden is dat er een probleem is met een leiding die daar in de grond ligt en dat probleem moet eerst worden opgelost. Voorts is gebleken dat een riool daar vlakbij is verzakt en die zal gerepareerd moeten worden.

Aannemer Paul van Berkel is intussen begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de bestrating ter plaatse. Omdat eerst het probleem van de hierboven genoemde leiding moet worden opgelost, is het lastig op dit moment een exact tijdschema aan te geven voor de bouw van de kapel, maar wij verwachten dit over enkele weken wel te kunnen.

Zodra meer bekend is wordt u uiteraard nader geïnformeerd.