Als mensen thuis wonen met dementie kan er een situatie ontstaan waarin hulp nodig is. Als iemand alleen woont is er hulp nodig, maar ook als mantelzorger voor iemand met dementie kan de belasting te groot worden. De overheid promoot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en voorziet in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor hulp in de thuissituatie. In Leiden heeft het Sociale Wijkteam 7 vestigingen. Leiderdorp en Oegstgeest hebben ook elk een wijkteam.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest organiseert hierover een digitale bijeenkomst op donderdag 20 mei 19:00 uur.

Wat kan het Sociaal Wijkteam voor u betekenen?

Het wijkteam helpt om die hulp te vinden. Samen gaat u in gesprek over wat u zelf kan, over eigen kracht, over hulp van vrijwilligers of voorzieningen vanuit de WMO-wet. Het wijkteam is op de hoogte van vormen van dagbesteding, die voor mensen met dementie worden georganiseerd. Ook bieden ze steun aan mantelzorgers.

“Kroegbaas” Martine Heruer gaat in gesprek met de ervaren Manon van der Hoeven van Sociaal Wijkteam Roodenburg. U kunt haar vragen stellen. Er is live muziek van The Netz.

Opgeven voor het digitale Alzheimer Café kan door een e-mail te zenden naar contact@alzcafeleiden.nl  Daarna krijgt u de registratielink toegezonden. Doe mee!