Begin dit jaar presenteerden AVANT en het zorgkantoor deze gezamenlijke regiovisie om de ouderenzorg regionaal te organiseren. De organisaties werken samen aan oplossingen en innovaties om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan. Afgelopen 27 november was de eerste mijlpaal in de uitvoering van de regiovisie. Met de ondertekeningen van de verschillende overeenkomsten verbinden de AVANT-leden zich nog meer met elkaar en aan de regiovisie. Het gaat om de volgende overeenkomsten:

  • Ambitieovereenkomst meerjarenafspraak met zorgkantoor Zorg en Zekerheid waarmee de ambitie om tot een meerjarige inkoop-overeenkomst wordt onderschreven.
  • Onderlinge Green Deal waarin gezamenlijke doelen op het gebied van duurzaamheid van de AVANT-leden zijn vastgelegd, zoals het behalen van het bronzen certificaat.
  • Anders opleiden met Menskracht van ROC Mondriaan: een project om (nieuwe) zorgprofessionals op te leiden voor landelijk erkende mbo-certificaten. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden met een mbo-certificaat direct aan de slag in een van de zorgorganisaties.


Projecten
Om de regiovisie in praktijk te brengen zijn er verschillende projecten gestart, maar liefst 22! Deze projecten komen voort uit de programmalijnen van de regiovisie. Niet elke organisatie doet mee aan elk project. Bestuurders kiezen zelf bij welke projecten zij aansluiten op basis van de behoeften en prioriteiten van de organisatie. Natuurlijk kan een organisatie altijd later nog bij een project aansluiten. Meer weten? Download dan het projectenoverzicht onderaan dit bericht.

Hoe nu verder?
De projecten zijn goed op stoom en gaan gestaag verder. Een aantal medewerkers van de aangesloten organisaties is betrokken bij de verschillende projecten. Wil je op de hoogte blijven van de AVANT samenwerking en de projecten? Houd dan deze website en  avantvvt.nl in de gaten.

In AVANT werken de volgende regionale zorgorganisaties samen: ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV Leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente, Roomburgh, Topaz en Wijdezorg.