De laatste dag van 2023 is aangebroken. We houden vanaf 14.30 uur een gezellig Oliebollenfestijn in de lounge! Alvast een gezegend Nieuwjaar gewenst!

Vrije inloop.