Op deze avond wordt u door RegisterExecuteur Jolanda Spek en door Andrea Virati van Virati Uitvaartverzorging geïnformeerd over alles rondom erfrecht, nalatenschappen en dergelijke. U bent van harte welkom.