Workshop Wereldouderendag

Seniorendag

Op 25 juli a.s. vieren we de eerste Wereldouderendag!

De paus wil hiermee de maatschappelijke rol van ouderen versterken.
Hij benadrukt dat ouderen de schakel tussen generaties zijn en ieder van ons herinneren aan onze wortels. Ze worden echter vaak vergeten, ondanks het feit dat hun stem van onschatbare waarde is.
Om gehoor te geven aan de oproep van de paus, organiseren we een workshop waarin we onze ‘levenslessen’ op een creatieve manier tot uiting willen brengen, om ze zodoende door te geven aan de jongere generaties. Iedereen kan meedoen, het is heel eenvoudig!

Opgeven kan via de receptie.