Roomburgh Magazine zomereditie

De zomereditie ligt alweer voor u, een nummer voor twee maanden.
Het jaar is omgevlogen. Vorig jaar vierden we nog een onbezorgde zomervakantie met mooie
reizen naar ver of dichterbij, deze zomer zal dat anders zijn.
We hebben dit nummer aan onze vrijwilligers gewijd, omdat we hen missen en zij zo belangrijk
voor ons zijn. Helaas mogen de grotere activiteiten nog niet doorgaan, we hopen van harte
dat we na de zomer weer een activiteitenprogramma kunnen aanbieden! In dit nummer een
fotocollage over de thuisactiviteiten van onze vrijwilligers, we nemen afscheid van onze vaste
redactielid Daniëlle Toet, zij gaat verhuizen. We danken haar voor de prachtige verhalen over
haar huishoudelijk werk in de thuiszorg. We hebben er vaak positieve reacties op gehad. We
maken kennis met José Caspers, Erwin du Prie laat ons delen in een mooie ervaring, mevrouw
Cornelissens haalt weer een mooie herinnering op en mevrouw Meijers schrijft over hoe zij de
Cornonatijd beleeft.

Download hier het Roomburgh Zomermagazine