Roomburgh Magazine februari

‘Verandering’ is het thema van deze maand. Een thema waar we allemaal mee te maken hebben. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier naar gekeken. In het klein: de Spar gaat verbouwen, in het groot: hoe zal de wereld eruit zien na de corona-pandemie?

We gaan afscheid nemen van Coos Robbers, Ans Hogenboom en Harriët van Dijk krijgen een nieuwe functie, mevrouw Cornelissen geeft ons een wijs advies mee en Igo Neervoort legt uit wat 11-2 in nood voor ons kan betekenen!

In deze maand beginnen we ook de 40-dagentijd op Aswoensdag. Een tijd van inkeer, ingetogenheid en bezinning, die ons innerlijk kan veranderen.

We wensen u veel lees- en kijkplezier en veel inspiratie!

U kunt het Roomburgh Magazine van februari 2021 hier lezen.