Roomburgh Magazine september

Deze maand is het thema: balans.

Het is belangrijk balans te hebben. Balans in ons eigen leven, balans onderling, balans in de natuur. Hier komt ook het woord evenwicht in gedachten. Zonder evenwicht blijven we niet overeind op de golven van het leven, maar worden we van hot naar her geslingerd. Laten we zo aan het eind van de zomer eens voor ogen halen wat ons in balans houdt. Wat zorgt ervoor dat ik evenwicht bewaar? Hoe heb ik in de afgelopen, onstuimige tijd de balans bewaard in mijn leven? Dit voor onszelf duidelijk maken geeft ons de houvast om ook de toekomst evenwichtig in te gaan!

Sinds juni 2021 ben ik, Rik van Steenoven, de opvolger van onze communicatiemedewerkster Laura Lenselink. Dit houdt onder andere in dat ik nu ook de magazines ga verzorgen. Ik hoop dat u het magazine van september – mijn eerste nummer – net zo leuk vindt als voorgaande edities en dank Roomburgh voor deze kans!

Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Het magazine van september leest u hier.