Roomburgh Magazine mei

Het thema van het Magazine is deze maand kleur. Dit past mooi bij de maand mei. In de wereld om ons heen komt kleur weer terug, en door de zon die door de ramen schijnt gaan we zelf ook wat meer kleur in ons leven zien.

Hoe geven we het leven in en om Roomburgh kleur? Dat leest u onder andere in dit magazine. U ziet wat team Welzijn allemaal heeft georganiseerd. Ook de beeldende en muzikale therapie komt aan bod. Daarnaast ziet u weer hoe collega’s zich ontwikkelen om hun werkzaamheden en daardoor het welzijn van de bewoners nog meer kleur te geven!

Wellicht is het mooi eens bij uzelf na te gaan wat uw leven kleur geeft. Wellicht ontdekt u dan dat er vooral ginen zijn die uw leven kleur gaven. In het verleden dus. Dan is het tijd om deze, voor zover mogelijk, weer eens op te pakken. De zon kan voor niemand altijd schijnen, maar we moeten er wel op letten dat we altijd blijven proberen zoveel mogelijk kleurrijke momenten te beleven.

Dit wensen wij u, namens de redactie, van harte.

Veel leesplezier!

Het magazine van mei leest u hier.