Roomburgh Magazine februari

Voor dit februarinummer is het thema: geluk. Geluk zit in kleine dingen, zegt men vaak, maar wanneer je dan vraagt wat die kleine dingen zijn krijg je de meest uiteenlopende antwoorden. Gezondheid, een warme familie, een leuke baan, shoppen, geld, het gevoel van thuiskomen. Zoveel mensen, zoveel wensen.
Wij hopen dat de artikelen en foto’s in deze editie u (meer dan) een klein beetje geluk mogen brengen en mogen inspireren om wellicht op nieuwe manieren geluk in uw leven te vinden.

Onze vertrouwde rector, mgr. Hofstede, heeft te kennen gegeven de taak van de maandelijkse overwegingen te willen overdragen. Wij danken hem voor zijn inbreng al die jaren! Meer hierover leest u op pagina 8.
Ook een dankwoord aan pastor Theo Blokland csd* die voor deze editie van het Magazine deze taak op zich heeft genomen en ons voorziet van een mooie overweging.

Veel leesplezier!

*CSD staat voor Congregatio Septem Dolorum: de Nederlandse congregatie van broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

Het magazine van februari leest u hier.