Roomburgh Magazine maart

Voor het Roomburgh Magazine van maart is het thema bewondering gekozen.
Wat of wie bewonderen wij in het leven? Een mooi schilderij, een mooi muziekstuk, een bijzondere
wolkenlucht of een prachtig stuk natuur. Al deze dingen kunnen onze aandacht grijpen en ons even
stil laten staan. Dan zijn we vol bewondering.

We kunnen ook mensen om ons heen bewonderen. Bijvoorbeeld onze medewerkers. Zij staan
iedere dag (en nacht!) weer klaar om alles te doen voor onze bewoners.
Ook zijn we vol bewondering voor het werk dat alle bouwers hebben geleverd om onze nieuwe
kapel vorm te geven. Deze wordt in maart, de maand van de H. Jozef die op de voorkant van dit
Magazine staat, gewijd door de bisschop. Nog even geduld en dan kunnen we in deze prachtige
ruimte dank aan God brengen voor alle bewondering die wij in onze levens mogen beleven!

Veel leesplezier!

Het magazine van maart leest u hier.