Roomburgh Magazine april

Voor het Roomburgh Magazine van april is het thema talent.
Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten. Dit kan op creatief gebied zijn, culinair, kunstzinnig, maar ook op emotioneel en communicatief gebied zijn er veel talenten te bedenken. We hopen in deze editie van het Magazine zo veel mogelijk kanten van talent aan de orde te brengen en hopen ook dat het lezen hiervan u mag inspireren uw eigen talenten te vinden, te waarderen en verder te ontwikkelen.

Ook zijn we dankbaar voor het grote talent van eenieder die mee heeft gewerkt aan de realisatie van onze nieuwe kapel. Op de voorkant van dit Magazine ziet u het resultaat van al het harde werk. Verderop in het Magazine ziet u een vier pagina’s tellend fotoverslag van de opening en wijding van de kapel door de bisschop van het bisdom Rotterdam, Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Johannes van den Hende. Wij danken Harry Stuurman voor de fotografie!

Veel leesplezier!

Het magazine van april leest u hier.