Pastorale zorg

Roomburgh heeft een inwonende priester, rector Hofstede. In de kapel van Roomburgh wordt dagelijks de rozenkrans gebeden en de Heilige Mis gevierd. De kapel is altijd de hele dag open.

Daarnaast is er ook individuele pastorale zorg. 

Naast de rector is er een medewerker idenititeit die diverse verdiepingsactiviteiten organiseert, zoals gespreksgroepen, films, lezingen, voor hen die daar in zijn geïnteresseerd.