Pastorale zorg

Roomburgh heeft op het moment geen eigen prietser. In de kapel van Roomburgh wordt desondanks zoveel mogelijk de Heilige Mis opgedragen door prietsers van buitenaf. Ook wordt er dagelijks door bewoners de rozenkrans gebeden. De kapel is altijd, de hele dag, open en toegankelijk.

Daarnaast is er ook individuele pastorale zorg.

Er is ook een zogenaamde medewerker identiteit die diverse verdiepingsactiviteiten organiseert, zoals gespreksgroepen, films en lezingen en retraites voor hen die daar in zijn geïnteresseerd.