Pastorale zorg

Roomburgh heeft een inwonende priester, rector Hofstede. In de kapel van Roomburgh wordt dagelijks de rozenkrans gebeden en de Heilige Mis gevierd. De kapel is altijd de hele dag open.

Daarnaast is er ook individuele pastorale zorg.

Naast de rector is er een medewerker identiteit die diverse verdiepingsactiviteiten organiseert, zoals gespreksgroepen, films en lezingen voor hen die daar in zijn geïnteresseerd.